CANTO - SINGING


Cat. A


WANG JING

93/100

SECONDO PREMIO

HANZHUO SUN

85/100

TERZO PREMIOCat.B


SUN JIAXIANG

98/100

PRIMO PREMIO ASSOLUTO

XU YIKAI

95/100

PRIMO PREMIO

YI QU

95/100

PRIMO PREMIO

MEMMI ROBERTA

90/100

SECONDO PREMIO

XUE ZHIJIA

87/100

TERZO PREMIO

ZHANG GUANGYUE

87/100

TERZO PREMIO

YING SHEN

85/100

TERZO PREMIO